اول نگاهی به کیبورد پیانو بدون نام نوت‌ها می‌اندازیم. طرح اولیه چیدمان کیبور پیانو دارای دو اکتاو و به طور کلی 24 نوت است. در پیانوی 88 کلیدی، 36 کلید سیاه و 52 کلید سفید وجود دارد. کیبورد 76 کلیدی دارای 31 کلید سیاه و 45 کلید سفید است، کیبورد 61 کلیدی دارای 25 کلید سیاه و 36 کلید سفید است ولی کیبورد 49 کلیدی دارای 20 کلید سیاه و 29 کلید سفید است.

C:\Users\user\Downloads\piano_keys_layout.png

تازه کارها در یادگیری پیانو، با نگاه اول به کلیدهایش، سرگیجه می‌گیرند. «چگونه باید این همه کلید را به خاطر بسپارم؟» ولی می‌بینیم که این کار بسیار ساده است و نکته آن هم تکرار است.

  •  
  • در تصویر زیر چیدمان ساده‌ای از کیبورد پیانو ارائه شده است. تمامی کلیدهای سفید برچسب گذاری شده‌اند. اگر با دقت نگاه کنید، نوت‌های مشابه چند بار تکرار شده‌اند. این نوت‌ها شامل G، F، D، C،B و A هستند. فرقی ندارد که پیانو چند کلید دارد به هر حال این طرح کلی کلیدهای پیانو است.
C:\Users\user\Downloads\piano-keyboard-diagram.gif

در طرح زیر، چیدمان کامل کیبورد پیانو را اضافه کرده‌ام. هر دو کلید سفید و سیاه نامگذاری شده‌اند. هر کلید سیاه دارای دو نام نوت است. در اینجا D-Flat ( یا C-Sharp)، G-Flat (یاF-Sharp)،A-Flat (یا G-Sharp) و B-Flat (A-Sharp) وجود دارد.

C:\Users\user\Downloads\piano-keyboard_diagram_2.jpg

برای کمک به یادگیری بهتر Sharp ها (#) و Flat ها (b) باید بدانیم که نیم پرده (Semitone) چیست. نیم پرده یا نیم گام یا نصف تن، کوچک‌ترین فاصله در موسیقی است. این فاصله بین دو نوت و نزدیک به گام دیگر قرار دارد. پس فاصله بین C و C-Sharp یک نیم پرده است، فاصله بین D و D-Sharp هم یک نیم پرده است و به همین صورت فاصله بین A و A-Flat هم یک نیم پرده است.

نوتی که یک نیم پرده بالاتر از C است، کدام است؟ پاسخ C-Sharp است. نوتی که یک نیم پرده بالاتر از D است کدام است؟ پاسخ D-Sharp است. حالا از طرف دیگر، نوتی که یک نیم پرده پایینوتر از D است، کدام است؟ پاسخ D-Flat است. یک نیم پرده پایینوتر ازE است.

یک پرده (یا تن) کامل، فاصله میان دو نیم پرده است. یعنی فاصله بین دو پرده‌ای که در محل کوک از هم جدا می‌شوند. برای مثال C و D و E و F و G هر کدام یک نوت کامل و مجزا هستند.

C:\Users\user\Downloads\piano-keyboard-layout.png

پیانو دارای 12 الگوی نوت است. این الگوها در تصویر فوق قابل مشاهده هستند. با اینکه نوت‌های زیادی در پیانو وجود دارند ولی این 12 نوت بارها و بارها تکرار می‌شوند. این الگو در پیانوی آکوستیک، 7 مرتبه تکرار می‌شود. 12 نوت در الگوی فوق شامل C، C-Sharp (D-Flat)، D، (E-Flat)، E، F، F-Sharp(G-Flat)، G، G-Sharp (A-Flat)، A، A-Sharp (B-Flat) و B هستند. به نمودار کیبورد زیر نگاه کنید. شامل 12 نوت پیانو یا کیبورد موسیقی است.

C:\Users\user\Downloads\piano-keyboard_notes.png

برای درک بهتر کلیدهای پیانو، به گروهبندی دوتایی و سه تایی کلیدهای سیاه پیانو توجه کنید. می دانید چند گروه دوتایی و سه تایی وجود دارید؟

توجه دارید که نوت C همواره قبل از گروه 2 تایی flat (یا Sharp) می‌آید در حالیکه F همواره قبل از گروه سه تایی Flat (یا Sharp) می‌آید. روی کیبورد 49 کلیدی 5 کلید C ، در 61 کلیدی و 76 کلیدی، 6 کلید C و 8 کلید C در کیبورد 88 کلیدی وجود دارد.

  • اولین و آخرین نوت در کیبورد 49 کلیدی، C است.
  • اولین و آخرین نوت در کیبورد 61 کلیدی، C است.
  • اولین نوت در کیبورد 76 کلیدی، E و آخرین نوت هم G است.
  • اولین نوت در کیبورد 88 کلیدی، A و آخرین نوت هم C است.

اگر پیانو 88 کلیدی دارید به چیدمان کیبورد توجه کرده و C وسطی در نزدیکی مرکز کیبوردتان قرار گرفته دقیقاً در وسط نیست ولی نزدیک‌ترین C به وسط است. مکان این C اهمیت زیادی برای یادگیری نواختن پیانو دارد. طبق چیدمان کیبورد پیانو در تصویر زیر، نوت‌های مختلف C، D، E، G، A و B را مشاهده می‌کنید. در اینجا کلید سل، کلید باس و حامل اصلی را مشاهده می‌کنید. C در کلید سل و C در کلید باس یک نوت مشابه هستند و در اینجا نقطه تقاطع آنها در حامل اصلی است. و به عنوان C وسطی شناخته می‌شود.

C:\Users\user\Downloads\piano_keyboard_picture.jpg

چیدمان کیبورد پیانو- نوت‌های کیبورد پیانوی 49 کلیدی

تصویر زیر، چیدمان نوت‌ها روی کیبورد پیانوی 49 کلیدی است

C:\Users\user\Downloads\49-key-piano-keyboard-keys_layout.gif

چیدمان کیبورد پیانو- نوت‌های کیبود پیانوی 61 کلیدی

تصویر زیر چیدمان نوت‌ها، روی کیبورد پیانوی 61 کلیدی است

C:\Users\user\Downloads\61_key_piano-keyboard_keys_layout.gif

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *